نوشته ها برجسب شده در “پرونده مسکن استان کردستان درشهریور ماه سال 1395 بسته خواهدشد”