نوشته ها برجسب شده در “مردم مراقب مهندسی انتخابات باشید، چرا که در این ایام تلاش می‌شود گنجشک را رنگ کنند و به اسم قناری به مردم بفروشند.”