نوشته ها برجسب شده در “قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر”