نوشته ها برجسب شده در “صدها سال است شیعه و سنی، ترک و کرد در این شهرستان با وحدت زندگی می‌کنند”