نوشته ها برجسب شده در “سفر مهندس بياتيان به چين جهت شركت در اجلاس جهاني سرمايه گذاري”