نوشته ها برجسب شده در “دیدار مهندس بیاتیان و مسئولین شهرستان بیجار با امام جمعه”