نوشته ها برجسب شده در “دهه فجر بر تمامی فجر آفرینان مبارک باد”