نوشته ها برجسب شده در “خدا قوت و خسته نباشید به همه زحمت کشان عرصه انتخابات اعم از هیات‌های اجرایی و نظارت”