نوشته ها برجسب شده در “حضور مردم در جشن انقلاب دشمنان را نا امید کرد/حضور در انتخابات در تراز حماسه های عظیم انقلاب است”