نوشته ها برجسب شده در “تایید صلاحیت های جدید شورای نگهبان در کردستان”