نوشته ها برجسب شده در “به این نتیجه رسیده‌ام که انتخابات در کردستان مهندسی شده است.”