نوشته ها برجسب شده در “بررسی مشکلات عدیده مسکن مهر بیجار”