نوشته ها برجسب شده در “اگر امروز بی‌بی‌سی به ما پیام می‌دهد که در انتخابات شرکت کنید و به فلان شخص رأی دهید، این برای ما و آن افراد انقلابی ننگ است و مردم باید انقلابی بمانند و به دشمن تودهنی بزنند.”