نوشته ها برجسب شده در “امروز شاهد تعطیلی و رکود در بخش‌‌های تولید و صنعتی کشور در استان‌های مختلف هستیم”