نوشته ها برجسب شده در “افتخار می‌کنم در دولت اصلاح‌طلب بهترین ارتباط با وزرا داشتم و در بین نماینده‌های استان هماهنگ‌ترین نماینده با استاندار بودم”