نوشته ها برجسب شده در “اعلام لیست جدید تایید صلاحیت شورای نگهبان”