نوشته ها برجسب شده در “اتمام پروژه های مسکن مهر کشور تا پایان شهریور 95”