نوشته ها برجسب شده در “آن‌هایی که تلاش می‌کنند شورای نگهبان را تضعیف کنند باید بدانند این نهاد مقدس به عنوان پاسدار قانون اساسی، یادگار گرانقدر امام خمینی (ره) و بازوی رهبر معظم انقلاب عمل می‌کند.”